Typografi

Headings med CSS klass

Heading h1 XL

Heading h2 L

Heading h3 M

Heading h4 S

Heading h5 XS
Heading h6 XS

Lead

Base

Small

Tiny

Headings utan CSS klass

Heading h1 XL

Heading h2 L

Heading h3 M

Heading h4 S

Heading h5 XS
Heading h6 XS

Lead

Base

Small

Tiny

Headings utan margin

Heading h1 XL

Heading h2 L

Du kan använda våra hjälpklasser för att kunna ta bort marginaler .

Fritidsfiske

Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige. Den senaste undersökningen genomförd av SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten visar att ca 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 – 80 år ägnar sig åt fritidsfiske varje år. Enligt samma undersökning spenderar svenska fritidsfiskare årligen mellan 7,5 och 14,9 miljarder kronor på sin hobby.

Många förknippar fritidsfiske med lata dagar på bryggan och ett guppande rödvitt flöte men det är mycket mer än så. Enkelt uttryckt kan man säga att fritidsfiske är allt fiske som inte sker för försäljning eller med stöd av yrkesfiskelicens. Det innebär att såväl flugfiskaren som står ute i älven med en rusande lax i änden på linan, som kräftfiskaren som inför skivan vittjar sina mjärdar i augustimånens sken ägnar sig åt fritidsfiske.

Var och hur får man fiska?

Allemansrätten gör att vi kan vistas nästan var vi vill i den svenska naturen bara vi inte stör eller förstör. Men fiske ingår inte i allemansrätten och fritidsfisket är inte fritt från regler. De olika bestämmelserna som reglerar fritidsfisket är till för att skydda våra fiskbestånd. Genom att följa reglerna bidrar du till fiskevården. Ta därför alltid reda på var och hur du får fiska innan du ger dig ut på fisketuren.

Fiske i havet och i de fem stora sjöarna

Sportfiskarna har utvecklat ett fångstrapporteringssystem som heter Fångstdatabanken som syftar till att sportfiskare enkelt ska kunna rapportera in sina fångster i våra nationella vatten. Förutom att du själv kan ha nytta av att se hur ditt fiske varit kommer dina fångster användas för forskning och förvaltning för att utveckla sportfisket. Du hittar Fångstdatabanken under Mer information.

Sportfiskarna har utvecklat ett fångstrapporteringssystem som heter Fångstdatabanken som syftar till att sportfiskare enkelt ska kunna rapportera in sina fångster i våra nationella vatten. Förutom att du själv kan ha nytta av att se hur ditt fiske varit kommer dina fångster användas för forskning och förvaltning för att utveckla sportfisket. Du hittar Fångstdatabanken under Mer information.

Typsnittsfamilj - Open Sans

Font-weight: 300 - Övergångsställe, tidigare skyddsväg i Finland, är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen

Font-weight: 300 italics - Övergångsställe, tidigare skyddsväg i Finland, är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen

Font-weight: 400 - Övergångsställe, tidigare skyddsväg i Finland, är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen

Font-weight: 400 italics - Övergångsställe, tidigare skyddsväg i Finland, är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen

Font-weight: 700 - Övergångsställe, tidigare skyddsväg i Finland, är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen

Font-weight: 700 italics - Övergångsställe, tidigare skyddsväg i Finland, är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen