Radioknappar med endast HTML och CSS

Medium

Välj din favoritfärg

Medium med beskrivning

Välj din favoritfärg * Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.

Medium med fel

Välj din favoritfärg * Välj en favoritfärg.

Inaktiverad

Välj din favoritfärg

Small

Välj din favoritfärg

Small med beskrivning

Välj din favoritfärg Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.

Radioknappar med barnkomponenter

Notera att komponenten kräver JavaScript för att inaktivera barnkomponenter. Den fungerar inte heller i Angular om du vill att barnkomponenterna ska aktiveras eller inaktiveras av den anslutna radioknappen.

Välj din favoritfärg
Välj nyans

Radioknapp med radbrytning

Välj din favoritfärg