Modalt fönster

Här kan du kan du läsa mer information om modalt fönster som webbkomponent.
Du kan hitta mer information om tillgänglighetsanpassning av modala fönster på w3 sida om dialog

Modalt fönster med eget sidhuvud

Min egen rubrik

Styleguiden innehåller både färdiga komponenter som går att återanvända i flera typer av digitala tjänster samt riktlinjer för språk och grafisk design. Genom att använda styleguiden blir utvecklingen mer kostnadseffektiv och våra digitala tjänster blir mer tillgängliga och enhetliga.

Äldre Verison av modalt fönster

Här hittar du den äldre versionen av modalt fönster