Kodvisare

1. Readonly kodvisare

      
     

Syntax: <xmp data-showhtml="show-readonly-html-js">kod </xmp>

2. Kodvisare som inte kopileras HTML

      

Syntax: <xmp data-showhtml="show-html-js" data-hideComponent="true" >kod </xmp>

Attribute: Använd attribute data-hideComponent="true" om du vill bara visa kod men * inte kompilera kod. kod behövs också vara wrapped med xmp tag.

3. Kodvisare

Syntax: <span data-showhtml="show-html-js">kod </span>