Textfält

Webbkomponent

Här kan du läsa mer information om textfält som webbkomponent.

Medium

Small

Obligatorisk

Valideringsfel

Valideringsfel i en slot

Fyll i förnamnet.

Formattext

Formattext i en slot

SE XXXXXX

Statisk hjälptext

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.

Dynamisk hjälptext

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.

Inaktiverad

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.

Teckenräknare

Gömd teckenräknare

Endast HTML och CSS

Här hittar du textfält utan JavaScript