Inaktiva komponenter

Knappar

Textfält

Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.

Single-select

Textyta

Multi-select

Radiogrupp

Välj ogräs

Checkbox

Checkboxgrupp

Välj ogräs

Multitextfält