Checkboxar med endast HTML och CSS

Medium

Checkboxgrupp

Välj ogräs

Checkboxgrupp med beskrivning

Välj ogräs * Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.

Checkbox inaktiverad

Checkboxgrupp inaktiverad

Välj ogräs

Checkbox small

Checkboxgrupp small

Välj ogräs

Medium checkboxgrupp inaktiverad

Välj ogräs

Checkboxgrupp small med beskrivning

Välj ogräs * Lite text med beskrivning för hur du ska besvara denna fråga och för att testa hur en lång beskrivning ser ut tillsammans med ett felmeddelande ifall man fyllt i fel eller inte alls.

Checkbox med barnkomponent

Notera att komponenten kräver JavaScript för att inaktivera barnkomponenter. Den fungerar inte heller i Angular om du vill att barnkomponenterna ska aktiveras eller inaktiveras av den anslutna checkboxen.

Checkboxgrupp med barnkomponenter

Notera att komponenten kräver JavaScript för att inaktivera barnkomponenter. Den fungerar inte heller i Angular om du vill att barnkomponenterna ska aktiveras eller inaktiveras av den anslutna checkboxen.

Välj ogräs
Välj liknande ogräs

Checkbox

Checkbox med radbrytning