Knappar

Sekundär

Primär

Knapp med Ikoner

Inaktiv knapp

Knappar utan text

Textknapp

Inaktiverad

Textknapp på mörk bakgrund

Inaktiverad textknapp på mörk bakgrund