Äldre version av bekräftameddelande

Small

Medium

Large

Atttributes

data-triggersID: ID till alla knappar/iconer/htmlElement som ska öppna eller stänga modalen. Det kan bli flera trigger.

data-focusElementID: ID till första tabbable element i modal innehålet.